Werkproject De Korenmaat


Werkproject De Korenmaat biedt op Stadsboerderij De Korenmaat in samenwerking met Stichting Natuurcentrum Arnhem arbeidsmatige dagbesteding aan. Dat doen we met name voor mensen met een psychiatrische achtergrond, waarvoor werken in een reguliere baan (nog) een stap te ver is.

Persoonlijke motieven kunnen bijvoorbeeld zijn:
Samenwerking en werken in de publieke ruimte van de Stadsboerderij vormen de kern van het werken die is gericht op ontplooiing van de vrijwilligers. De persoonlijke wensen en kwaliteiten staan centraal.

Dierenerf
Om de manier van werken beter aanschouwelijk te maken, heeft Werkproject De Korenmaat dit in een aantal documenten beschreven, die kunnen worden ingezien voor de volgende linken te volgen:

Kwaliteitshandboek

Gedragscode Medewerkers en Cliënten

Klachtenprocedure

Meldcode Huishoudelijk Geweld en Kindermishandeling


Werkproject De Korenmaat kent al een lange geschiedenis, waabij steeds de continuïteit voor de vrijwilligers voorop staat. In mei 1994 is het opgezet in samenwerking met Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, nu Stichting Natuurcentrum Arnhem en het voormalige dagbestedingscentrum Singel 31 van RIAGG Arnhem, later Pro Persona. In 2011 heeft Siza het werkproject overgenomen en per 1 mei 2017 is het werkproject een zelfstandige onderneming geworden nog altijd in prettige samenwerking met Stichting Natuurcentrum Arnhem.

Financiering van het werkproject gebeurt voor het grootste deel door vanuit de WMO afgeven indicaties in het kader van Activerend Werk. De indicaties kunnen worden afgegeven door de wijkcoaches in de gemeente Arnhem en de direct er omheen liggende gemeenten. Voor financiering vanuit de WLZ, kan het werkproject als onderaannemer werken voor andere organisaties. Op dit moment zijn dat Siza, RIBW Arnhem & Veluwevallei, Zorggroep Kans, Elver en Philadelphia.

Contact:
Werkproject De Korenmaat
Marius van Beeklaan 5
6836WD Arnhem
tel.: 026 - 323 5 636


Meer informatie over ons werkproject vind je ook op:Stichting Natuurcentrum Arnhem

Beter bij de boer

Activerend Werk


Partners:

Stichting Natuurcentrum Arnhem / Stadsboerderij De Korenmaat

Siza Werk

Boerderijcafé De Hooijmaat.